Công thức tính chu vi, nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải

Nếu các bạn không nhớ công thức tính chu vi, nửa chu vi hình chữ nhật như thế nào thì hãy đọc ngay bài viết công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và công thức tính chu vi hình chữ nhất của Hyundai Smart Phone dưới đây sẽ được giải đáp đầy đủ nhất

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân 2

P = (a + b) x 2

Trong đó:

 • P là chu vi hình chữ nhật
 • a là chiều dài hình chữ nhật
 • b là chiều rộng hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-nua-chu-vi-hinh-chu-nhat

Tham khảo thêm: Công thức tính đường chéo hình chữ nhật và VD có lời giải chuẩn 100%

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Muốn tính nửa chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng. Nói cách khác, nửa chu vi hình chữ nhật bằng ½ chu vi hình chữ nhật.

P = C/2 = a + b

Trong đó:

 • P: là nửa chu vi hình chữ nhật
 • C: Chu vi hình chữ nhật
 • a: chiều dài hình chữ nhật
 • b: chiều rộng hình chữ nhật

Các dạng bài toán tính chu vi, nửa chu vi hình chữ nhật có lời giải

Dạng 1: Tính nửa chu vi hình chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng công thức: P = C/2 = a + b

Ví dụ 1: Cho hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban đầu và diện tích sau khi tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì khi tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Dạng 2: Tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài hoặc chiều rộng và hiệu/tổng giữa chiều dài và chiều rộng.

Phương pháp giải:

 • Tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng (các đoạn thẳng cần phải bằng nhau)
 • Tìm hiệu số phần bằng nhau theo sơ đồ
 • Tìm số bé (chiều rộng) bằng cách lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau, rồi đem nhân với số phần của số bé
 • Tìm số lớn (chiều dài) bằng cách lấy chiều rộng nhân với 2 (vì chiều dài gấp 2 lần chiều rộng)

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = (a + b) x 2.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m;

cong-thuc-tinh-nua-chu-vi-hinh-chu-nhat-1

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

2 – 1 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là

15 : 1 x 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: Chiều rộng: 15m, chiều dài 30m, chu vi 90 (m)

Dạng 3: Tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài hoặc chiều rộng và diện tích của hình chữ nhật

Phương pháp: áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật S(ABCD)= 2.a.b và chu vi hình chữ nhật P = 2.(a+b)

Ví dụ 1: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng là 2 cm, diện tích là 10 cm2.

Hướng dẫn giải:

Theo dữ liệu bài toán đưa ra diện tích hình chữ nhật, ta tính được chiều dài bằng 5 cm.

Chu vi của hình chữ nhật là: P = (chiều dài + chiều rộng) x 2 = (2 + 5) x 2 = 14 cm.

Ví dụ2 : Cho hình chữ nhật có chu vi là 14 cm, diện tích là 10 cm2. Tính chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình chữ nhật là 14 cm nên ta có a + b = 14 : 2 = 7 cm.

Diện tích hình chữ nhật là 10 cm2 nên ta có a x b = 10

Tích a x b = 10 có 2 bội số phù hợp là (1, 10) và (2, 5). Dựa vào dữ liệu a + b = 7 thì kết quả cuối cùng chiều dài hình chữ nhật là 5 cm, chiều rộng hình chữ nhật là 2 cm.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nhớ lại được công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và công thức tính chu vi hình chữ nhật để áp dụng vào làm các bài tập nhanh chóng và chính xác nhất