Thể tích khối nón là gì? Công thức tính khối nón tròn xoay, khối nón cụt

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn công thức tính thể tích khốn nón nói chung và cách tính thể tích khối nón tròn xoaykhối nón Cụt chính xác. Ngoài ra còn có thêm cả các bài tập ví dụ minh họa bạn xem để áp dụng vào giải các bài tập khác.

cong thuc tinh the tich khoi non

Công thức tính thể tích khối nón chung

Cách tính thể tích khối nón như sau: Thể tích khối nón tính bằng 1/3 giá trị Pi nhân với bình phương bán kính đáy mặt nón và nhân chiều cao của hình nón.

=> Công thức tính:  V = 1/3π.2

Trong đó :

  • V là thể tích khối nón
  • π = 3.14
  • R là bán kính
  • h là đường cao

Công thức tính thể tích khối nón tròn xoay

Thể tích khốn nón tròn xoay bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao hoặc bằng 1/3 Pi nhân với bình phương bán kính đáy mặt nón và nhân chiều cao của hình nón.

Công thức tính cụ thể như sau:

cong thuc tinh the tich khoi non tron xoay

Công thức tính thể tích hình khối nón cụt

Công thức tính thể tích hình nón cụt bằng hiệu thể tích của hình nón lớn và hình nón nhỏ.

khoi non cut

Công thức tính như sau:

the tich khoi non cut

Trong đó:

  • V là thể tích hình nón cụt.
  • r1 và r2 là bán kính 2 đáy của hình nón cụt.
  • h là chiều cao của hình nón cụt (khoảng cách giữa 2 đáy).

Tham khảo các bài tập ví dụ

Ví dụ 1: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 5cm, bán kính hình tròn đáy là 3cm. Tính thể tích khối nón.

vi du 1

Ví dụ 2 : Cho một hình nón cụt có bán kính hai mặt đáy r1 và r2 lần lượt bằng 5cm và 9cm. Chiều cao nối giữa hai bán kính mặt đáy này có độ dài 8cm. Hỏi diện tích toàn phần của hình nón này bằng bao nhiêu?

Giải:

Áp dụng theo công thức tính thể tích hình nón cụt ta có: r1 = 5cm, r2 = 9cm, h = 8cm.
V = 1/3π.8. (52 + 5.9 +92) = 1264,37 (cm3).

Như vậy thể tích của hình nón cụt này bằng xấp xỉ 1264,367 cm3.

=> Hy vọng với chia sẻ của chúng tôi về cách tính thể tích khối nón bên trên sẽ giúp các bạn hiểu hơn được về công thức thính cũng như tham khảo một số bài ví dụ của chúng tôi để áp dụng vào giải các bài tấp khác.