6 Cách lai tạo rồng trong Dragon City nhanh chóng từ A – Z

Bạn muốn lai tạo rồng trong Dragon City tạo ra những loại rồng mạnh và mang thuộc tính riêng biệt nhưng lại không biết cách lai tạo rồng trong Dragon City như thế nào? Chính vì vậy, Hyundai Smart Phone sẽ chia sẻ công thức lai tạo rồng trong Dragon City cực kỳ đơn giản chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn cùng tham khảo nhé.

Nguyên tắc lai tạo rồng trong Dragon City cơ bản

 • Rồng cơ bản + Rồng cơ bản ⇒ Rồng lai thường ( Hybrid )
 • Rồng lai thường + Rồng lai thường ⇒ Rồng lai hiếm ( Rare Hybrid ).
 • Rồng lai hiếm + Rồng lai hiếm ⇒ Rồng huyền thoại ( Legend ).
 • Rồng huyền thoại + Rồng huyền thoại ⇒ Rồng thuần khiết ( Pure )
 • Rồng thuần khiết + Rồng cơ bản ⇒ Rồng mang thuộc tính thuần khiết ( Pure Element ).

Hướng dẫn cách lai tạo rồng trong Dragon City đơn giản

1. Rồng cơ bản (Basic Dragon)

Rồng cơ bản là một trong những loại rồng được coi là yếu ớt nhất trong game Dragon City. Người ta thường sử dụng rồng cơ bản để lai tạo ra những loại rồng có sức mạnh lớn hơn. Loại rồng này có thể tìm kiếm trong shop hay các quà tặng miễn phí từ bạn bè, rồng cơ bản được chia ra làm 8 loại khác nhau là:

 • Đất – Terra (15 giây).
 • Lửa – Flame (30 giây).
 • Nước – Sea (5 phút).
 • Cây – Nature (10 giờ).
 • Điện – Electric (10 giờ).
 • Băng – Ice (12 giờ).
 • Kim – Metal (10 giờ).
 • Bóng tối – Dark (12 giờ).

2. Rồng lai thường (Rare Hybrid)

Rồng lai thường là loại rồng mang trong mình 2 thuộc tính, công thức lai tạo rồng trong Dragon City của loại rồng này rất nhiều và bạn cần phải biết mình thích chơi theo hệ nào để hướng rồng mình đến loại đó.

Công thức lai tạo rồng thuộc tính Đất (Terra ) trong Dragon City

 • Terra + Flame ⇒ Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ).
 • Terra + Sea ⇒ Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ).
 • Terra + Nature ⇒ Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ).
 • Terra + Electric ⇒ Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ).
 • Terra + Ice ⇒ Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ).
 • Terra + Dark ⇒ Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ).

cach-lai-rong-trong-Dragon-City

Tham khảo thêm: Cách đăng ký, tạo tài khoản Garena trên điện thoại, máy tính chỉ 3 phút

Công thức lai tạo rồng thuộc tính Lửa (Flame) trong Dragon City

 • Flame + Terra ⇒ Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ).
 • Flame + Sea ⇒ Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ).
 • Flame + Nature ⇒ Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ).
 • Flame + Electric ⇒ Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ).
 • Flame + Metal ⇒ Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ).
 • Flame + Dark ⇒ Vampire (16 giờ) hoặc Dark Fire (12 giờ).

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-1

Công thức lai tạo rồng thuộc tính Nước (Sea) trong Dragon City

 • Sea + Terra ⇒ Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ).
 • Sea + Flame ⇒ Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ).
 • Sea + Nature ⇒ Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ).
 • Sea + Electric ⇒ Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ).
 • Sea + Ice ⇒ Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ).
 • Sea + Metal ⇒ Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ).

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-2

Xem ngay: Tải Phần Mềm Cubase 5 Full Crack Miễn Phí, Cài Đặt Từ A – Z

Công thức lai tạo rồng thuộc tính Cây (Nature) trong Dragon City

 • Nature + Terra ⇒ Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ).
 • Nature + Flame ⇒ Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ).
 • Nature + Sea ⇒ Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ).
 • Nature + Ice ⇒ Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ).
 • Nature + Metal ⇒ Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ).
 • Nature + Dark ⇒ Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ).

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-3

Cách lai tạo rồng trong Dragon City – thuộc tính Điện (Electric)

 • Electric + Terra ⇒ Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ).
 • Electric + Flame ⇒ Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ).
 • Electric + Sea ⇒ Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ).
 • Electric + Ice ⇒ Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ).
 • Electric + Metal ⇒ Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ).
 • Electric + Dark ⇒ Neon (12 giờ).

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-4

Công thức lai tạo rồng thuộc tính Băng (Ice) trong Dragon City

 • Ice + Terra ⇒ Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ).
 • Ice + Sea ⇒ Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ).
 • Ice + Nature ⇒ Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ).
 • Ice + Electric ⇒ Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ).
 • Ice + Metal ⇒ Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ).
 • Ice + Dark ⇒ Penguin (15 giờ).

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-5

Công thức lai tạo rồng thuộc tính Kim loại (Metal) trong Dragon City

 • Metal + Flame ⇒ Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ).
 • Metal + Sea ⇒ Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ).
 • Metal + Nature ⇒ Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ).
 • Metal + Electric ⇒ Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ).
 • Metal + Ice ⇒ Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ).
 • Metal + Dark ⇒ Zombie (12 giờ).

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-6

Công thức lai tạo rồng thuộc tính Bóng tối (Dark) trong Dragon City

 • Dark + Terra ⇒ Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ).
 • Dark + Flame ⇒ Vampire (16 giờ) hoặc Dark Fire (12 giờ).
 • Dark + Nature ⇒ Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ).
 • Dark + Electric ⇒ Neon (12 giờ).
 • Dark + Ice ⇒ Penguin (15 giờ).
 • Dark + Metal ⇒ Zombie (12 giờ).

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-7

Tham khảo thêm: Cách ẩn lịch sử đấu liên quân 2023 mới nhất không cho người khắc xem

3. Rồng Lai Hiếm ( Rare Hybrid Dragon)

Rồng lai hiếm không lai trực tiếp bằng cách kết hợp các thuộc tính cơ bản lại với nhau.

 • Hybrid Nature Dragon + Hybrid Electric Dragon (10 giờ) ⇒ Gummy (Nature / Electric) Dragon
 • Hybrid Flame Dragon + Hybrid Ice Dragon (12 giờ) ⇒ Cool Fire ( Flame / Ice) Dragon
 • Hybrid Ice Dragon + Hybrid Flame Dragon (12 giờ) ⇒ Soccer (Ice / Flame) Dragon
 • Hybrid Terra Dragon + Hybrid Metal Dragon (12 giờ) ⇒ Armadillo (Terra / Metal) Dragon
 • Hybrid Sea Dragon + Hybrid Dark Dragon (16 giờ) ⇒ Petroleum (Sea / Dark ) Dragon
 • Hybrid Terra Dragon + Hybrid Sea Dragon (15 giờ) ⇒ Pirate (Dark / Sea) Dragon
 • Hybrid Nature Dragon + Hybrid Electric Dragon ⇒ Poo (Terra / Sea / Dark) Dragon

Lưu ý: Poo là loại rồng siêu hiếm nên khó lai theo công thức chung, khi có Legend hoặc Pure hoặc Pure Element thì khả năng lai được sẽ cao hơn.

4. Rồng Huyền Thoại ( Legend Dragon )

Cách lai tạo rồng trong Dragon City với loại rồng huyền thoại này được kết hợp bởi các loại rồng lai hiếm và thời gian lai tạo mất 2 ngày. Có 4 loại rồng huyền thoại: Legendary, Crystal, Mirror, Wind.

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-8

Lưu ý: Thời gian lai tạo diễn ra 2 ngày thì sẽ tạo ra được rồng huyền thoại ngẫu nhiên. Còn chưa được 2 ngày thì có thể tạo ra rồng lai thường hoặc rồng lai hiếm.

5. Rồng thuần khiết (Pure)

Rồng thuần khiết chỉ có một loại duy nhất là Pure Dragon, với thời gian lai tạo mất 2 ngày. Khi đem 2 loại rồng huyền thoại cùng loại đi lai tạo với thời gian 2 ngày thì sẽ thu được Pure Dragon. Tất nhiên kết quả của việc lai tạo là hoàn toàn ngẫu nhiên và bạn không thể lựa chọn thuộc tính cho loại rồng này.

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-9

Ví dụ: Legendary + Legendary ⇒ Legendary hoặc Pure (đều 2 ngày).  Khi lai Pure với Pure thì 100% kết quả là Pure: Pure + Pure ⇒ Pure (2 ngày).

6. Rồng mang thuộc tính thuần khiết (Pure Element)

cach-lai-rong-trong-Dragon-City-10

Đây là loại rồng thuần khiết một thuộc tính, có thời gian lai trung bình là 2 ngày và được chia ra làm 8 loại cơ bản:

 • Rồng thuần khiết thuộc tính đất – Pure Terra Dragon.
 • Rồng thuần khiết thuộc tính lửa – Pure Flame Dragon.
 • Rồng thuần khiết thuộc tính nước – Pure Sea Dragon.
 • Rồng thuần khiết thuộc tính cây – Pure Nature Dragon.
 • Rồng thuần khiết thuộc tính điện – Pure Electric Dragon.
 • Rồng thuần khiết thuộc tính băng – Pure Ice Dragon.
 • Rồng thuần khiết thuộc tính kim – Pure Metal Dragon.
 • Rồng thuần khiết thuộc tính bóng tối – Pure Dark Dragon.

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi có thể giúp các bạn biết cách lai tạo rồng trong Dragon City thành công để tạo ra cho mình cách loại rồng thích hợp rồi nhé. Chúc các bạn thành công.